Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

How organic food can safe the planet

organic food

Producing food the way we do now, damages our planet and people. Many humans nowadays suffer from obese and food allergies due to bad food. Nature suffers from soil degradation due to too extensive use, a disappearing rain forest, polluted water, climate change. Animals loose their life and habitats due to pesticides and tree cuttings. Organic […]